resim tulay akarsoy

Akarsoy Altay, Tülay

Tülay Akarsoy Altay 1978’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi, 1980’de Gazi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği MS derecesi aldı.
• Çalışma hayatına 1979’da Karayolları’nda ikmal şefi olarak başladı.
• 1988-1991 yıllarında TAI’de kıdemli satın almacı olarak çalıştı.
• 1991-1994 yıllarında KOS (Küçük/Orta ölçekli Sanayi) danışmanlığı yaptı. 1994-1996 yılarında KOSGEB için, Taksan’a parça üreten yirmi dört KOS’dan oluşan ‘Holistic Üretim Sistemini’ tasarladı ve kurdu. 
• 1996-2008 Yıllarında TÜBİTAK-TİDEB’de Ar-Ge Alan Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde:
- Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki ana ve yan sanayicilerin Ar-Ge projeleri olmak üzere makina imalat teknolojileri alanında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarını yürüttü. Bu doğrultuda toplam maliyetleri yaklaşık olarak 1 240 milyon ABD doları olan 848 Ar-Ge projesini değerlendirdi. Özgeçmişin Devamı...

 

Akarsoy, Tülay Altay

Yenileşim [TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.  

OKÜMKAP Projesi, Bursa ili ve çevresinde yerleşik otomotiv yan sanayi firmalarında Araştırma Teknoloji Geliştirme (ATG) kültürünün oluşmasını sağlamak üzere Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) önerisiyle; Bursa Valiliği, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Uludağ Üniversitesi(UÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin(OSD) katılımıyla geliştirilmiştir. Bu projenin amacı, zaman içerisinde otomotiv yan sanayi firmalarının rekabet öncesi Ar-Ge’ye dayalı, bilgi temelli ağ ve küme yapıların gerçekleşmesi ve uluslarararası üreticilerin benzer yapılaşmaları ile işbirliği içerisinde olmalarını sağlayacak programlara katılmalarının zeminini oluşturmaktır......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

2009 Haziran’ında kaleme alınan bu çalışma www.inovasyon.org’da 12 Haziran 2009’da yayımlanmıştır.   

Otomotiv Sektöründe yapılacak herhangi bir strateji çalışması a. bugünü ve geleceği anlamamızı, yani zaman ekseninde hareket etmemizi, b. içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın getirdiği fırsat ve tehditleri saptamamızı, c. iklim, enerji, çevre sorunsalının getireceği sınırları görmemizi gerektirir. Meselelerin bu üçlü bütünlük içerisinde ele alınması doğru stratejiler geliştirilmesini sağlayacaktır.....

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

Sunulan değerlendirme modeli, Akarsoy tarafından 06/12/2001’de “Otomotiv Ana Sanayii Teknolojik Durum Değerlendirme Çalışması” için ortaya konmuş; 16/05/2002 ve 31/03/2004’te revize edilmiştir. İngilizce’ye 2006 Nisan’ında çevrilmiştir. 

Due to the increasing effects of the technological know-how within and upon the production process, it is necessary that countries like Turkey, who knows how to produce and is preferred in certain areas as the global production centre, become candidates for higher roles on the international production band which is gradually converging and integrating, as well as adding R&TD (Research and Technological Development) capabilities to her capabilities of production. This necessity arises from the fact that any country that does not have a certain technology “unfortunately” gives the initiative to decide on the production centre to those countries which possess that technology. It simply is not possible either to sustain an important role such as being a production centre or become a candidate for higher roles at the production band......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

Bu çalışma, ilk haliyle, 2005’in Aralık ayında, IX. Kalkınma Planı (2007-2013) Hazırlık Çalışmaları çerçevesinde Otomotiv Sanayii Özel İhtisas Komisyonu’na sunulmuş ve 2006 Mart’ında yeniden gözden geçirilmiştir., 07 Mart 2006

2004 yılında ülkemizdeki hafif ticari araç ve otomobil pazarı toplam olarak 750.000 araç [OSD] rakamına ulaşmıştır. Oysa, nüfusu Türkiye nüfusuna yakın; ama, ekonomik durumu Türkiye’ye göre daha iyi olan İspanya, Güney Kore gibi ülkelere bakıldığında [2002 yılında, kişi başına düşen GSYH İspanya’da 22.405 $, Güney Kore’de 17.016 $ (OECD, 2005)] otomotiv pazarlarının üç milyon araç dolayında olduğu görülmektedir. Söz konusu pazar büyüklüğünün, kişi başına düşen GSYH’nin artmasıyla birlikte Türkiye için de gerçekleşeceği açıktır.....

makalenin devamı...