Akyos, Müfit

HBT, 17 Ocak 2020

“Benim sadık yârim kara topraktır.” Âşık Veysel Ayağımızın altında sessizce yatmakta olan toprağa kulak verebilsek, derinlerine inerek neler olup bittiğine bakabilsek “dünyanın derisine” basıyormuşçasına çok daha dikkatli olacağımız müthiş bir dünya ile karşılaşırız. Örümcekler, ağaç bitleri, çıyanlar, salyangozlar, böcek larvaları, kırkayaklar, solucanlar, çeşitli böcekler, keneler, mantarlar, algler ve milyarca bakteri yaşamakta bu ortamda..........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 6 Atralık 2019

Merak etmemizi engellemek isteyenlere karşın merak etmektir yaşamı anlamlı kılan… İlk çağlardan bu yana kırk sayısının kutsallığına inanılmakta ise de masallarda rastladığımız kırkıncı oda metaforunun farklı bir anlamı olmalı. Çünkü genellikle açılması yasaklanan bu oda bir yandan masalın heyecanını ve temasını oluştursa da adeta insanoğlunu merak etmesi durumunda başına gelebilecekler konusunda uyarmaktadır......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 3 Ocak 2020

HBT konferanslarının bu yılki konusu “merak”. 7 Aralık’ta yapılan ikinci oturumda Dr. Derya Gürses Tarbuck’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Türker Kılıç ve ben “İnsanlığın ve uygarlığın itici gücü, varoluş biçimi olarak” merak kavramını irdeledik. Bu oturumdaki bazı düşüncelerimi sizlerle de paylaşıyorum......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 22 Kasım 2019

Bu köşenin asıl sahibi saydığım Aykut Göker’i kaybedişimizin (18 Kasım 2016) üçüncü yılında özlemle anıyorum…
Ah! işte bu haberi paylaşmalıyım Aykut abiyle deyip de yokluğunuzu hissetmek yalnızca bir dostun eksikliğini değil, konusunu çoğunlukla ülkemizin bilim-teknoloji-yenilik (BTY) politikalarının oluşturduğu ve mutlaka bilgi aktarımı, yorumlama, değerlendirme, ironilerle ve bazen sizin anlattığınız durumu özetleyen bir fıkra ile zenginleşerek sürüp gidecek bir sohbetten de ömür boyu mahrum kalmış olduğumun bir kez daha bilincine varmanın acısını tattırıyor. Yakın dostlarının da duyumsayabileceği bu eksikliği gidermenin bir yolu yok......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 6 Aralık 2019

HBT konferanslarının bu yılki konusu “merak”. 7 Aralık’ta yapılan ikinci oturumda Dr. Derya Gürses Tarbuck’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Türker Kılıç ve ben “İnsanlığın ve uygarlığın itici gücü, varoluş biçimi olarak” merak kavramını irdeledik. Bu oturumdaki bazı düşüncelerimi sizlerle de paylaşıyorum......

makalenin devamı...