mnimet

Özdaş, M. Nimet, Prof.Dr. (1921-2014)

1921 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Nimet Özdaş, 1946 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun olmuş, 1948-1951 yıllarında Imperial College ve D.I.C Londra Üniversitesinde doktora derecesinin almıştır. devamı...

Özdaş, M. Nimet, Prof. Dr.

Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları: TÜBİTAK BTP 00/01, Aralık 2000.

NO.nimetbookÖNSÖZ
Bilim ve Teknoloji (B&T) tarih boyunca dünyadaki büyük değişme, ilerleme ve gelişmelerin itici gücünü oluşturmuş ülkelerin mukadderatına etki yapan faktörlerin başında gelmiştir.
XVI. Yüzyıl’da Bilim Rönesansı’nı, XVIII. Yüzyıl sonlarına doğru da Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş olan Batı Ülkeleri, dünya üzerindeki hakimiyetlerini bilim, teknoloji ve sanayideki güçleri ile sağlamışlardır.

Özdaş, M. Nimet, Prof. Dr.

Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları: TÜBİTAK BTP 00/01, Aralık 2000.

Bu doküman TÜBİTAK’ın tarihine küçük bir katkı olarak hazırlanmıştır. 1980 yılı başından 1983 yılı sonlarına kadar Türkiye için bir Bilim Politikası hazırlamak üzere, başta Yönlendirme Komitesi Üyeleri, yüzlerce uzman ve bilimadamı seferber olmuştur. Yaptıkları katkılardan ötürü her birini minnetle anmaktayım. Ayrıca dokümanın editörlüğünü yaparak değerli katkılarda bulunmuş olan meslektaşım Y.Müh. Aykut Göker’e de candan teşekkür ederim.

makalenin devamı...