Akarsoy, Tülay Altay (Mak. Y. Müh., TTGV), Necmettin Kaya (Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi) ve Tayfun Sığırtmaç (Mak. Y. Müh., Aktaş Group)

2009 Ekim’inde hazırlanan bu rapor ilk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır. Şubat 2010

Bu rapor Bursa’da yürütülen çok katmanlı ve çok katılımlı OKÜMKAP (Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi) kapsamında hazırlatılmıştır; amacı, hafif raylı taşıt üretiminin Bursa bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktır......

makalenin devamı...