Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 11, 18 ve 25 Şubat 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. Şubat 2011

Başbakanın çağrısına Sanayi Bakanı katılıyor; ‘En büyük teşvik genç nüfusumuz ve otomobil sahibi olma konusundaki çok yüksek arzumuzdur’ diyor. Dolayısıyla Bakan, çağrının gerekçesi olarak doymamış iç pazarımıza işaret ediyor. Gerçekten, kendi iç pazarı yeterince büyük olmayan bir otomotiv sektörünün, sâdece ihracata güvenerek yerli markayı yaratması (en azından günümüzün verili koşullarında) mümkün gözükmemektedir. Türkiye’de doymamış ve giderek büyüyen bir binek otomobil pazarının olduğu da doğrudur. Bu pazara yerli üretimin hâkim olması istenen bir hâldir. Ama bugünkü durum, üretim lisans altında ve yabancı ortaklıklar eliyle yapılıyor da olsa, aşağı yukarı, zâten böyledir........

makalenin devamı...