globalpeaceindex2021Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics & Peace) tarafından yayınlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index) 163 ülkenin göreceli barış durumunu ve güvenlik düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Üç ana tema altında 23 farklı ölçütten oluşan bir model kullanılarak yapılan ölçüm ülkelerin barışçılık düzeylerini kıyaslamalı olarak belirliyor. Modelin ana temaları;  1) süregelen iç ve dış çatışmalar, 2) sosyal güvenlik ve emniyet, 3) askeri faaliyetler.

Türkiye 163 ülke arasında 2843 toplam puanla “orta düzey barış” durumuna sahip bir ülke olarak 149. sırada ve önceki yılki konumunda yer alıyor.

Genel sıralama (163 ülke içinde)

149

Süregelen iç ve dış çatışmalar

154

Sosyal güvenlik ve emniyet

141

Askeri faaliyetler

114

Raporu ilginç kılan önemli bir içeriği de şiddetin ekonomik boyutunu küresel ve ülkeler düzeyinde ölçmesi. Şiddetin ekonomik etkisi, şiddetin doğrudan ve dolaylı maliyetlerini ve doğrudan maliyetlere uygulanan bir ekonomik çarpanı içerir. Kişi başına ve GSYİH sonuçları yüzdesi, şiddetin ekonomik maliyeti kullanılarak hesaplanmaktadır.

Dokümanın tamamına BURADAN erişebilirsiniz.