durgutmetinresim

Durgut, Metin

Prof. Dr. Metin Durgut 1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını ABD’de fizik dalında aldı. 1978-2003 döneminde ODTÜ Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 
 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Programında ders verdi. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TÜBİTAK bilim ve teknoloji politikaları danışmanlığı, TÜBA Bilim Politikaları Komitesi üyeliği, TMMOB Sanayi Kongresi danışmanlığı, DPT 5 yıllık Kalkınma Planları Komisyon üyeliği yaptı. Bazı üniversitelerin kuruluş çalışmalarına katıldı. Halen ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.
İlgi alanları arasında; karmaşık sistemler ve ağyapılar, bilim-teknoloji-inovasyon sistemleri ve politikaları, inovasyon yönetimi, bölgesel ve kentsel sistemler yer almaktadır.

Durgut, Metin, Prof.Dr. (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) 

"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “İnsan ve Planlama / Eğitim ve Bilimin Tablosu, Geleceği” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu.

Yükseköğrenim kurumlarını “performansa dayalı destek” programlarıyla terbiye eden neoliberal yüksek eğitim reformlarının üzerinden neredeyse otuz yıl geçti. Yükseköğrenimden yeni piyasalar yaratmayı amaçlayan müdahale sonucu neoliberal düzen üniversitenin yeni efendisi ilan edildi. Kamu için bilginin yerine piyasanın ihtiyaçları geçti, hem de küçülen (!) devletin baskısıyla.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. (ODTÜ) 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi - KAYAUM’un düzenlediği 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı’ında sunulmuştur.  30-31 Mayıs 2013, Ankara

Sanayinin ve İdarenin üniversiteden ‘teknoloji’ beklentisi baskıya dönüşmüştür. §Sanayici için, Ar= teknoloji geliştirme; Ge= ürün geliştirme anlamına geliyor. Oysa, yeni yayılgan teknolojiler giderek temel araştırma tabanlı olmaktadır (biyoteknoloji, nanoteknoloji, moleküler bilimler vb.)......

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 03 Haziran 2011, Sayı: 1263.

Kuruluşlar benzer veya tamamlayıcı varlıklarını ve yeteneklerini karşılıklı olarak yarara açtıklarında, kaynaklar ve faaliyetler bağlamında ihdas ettikleri ilişkiler stratejik önem kazanır. i. İlişkiler üzerinden öncelikle bilgi ve beceri mübadele edilir. Harici bilginin öğrenilmesi (erişilmesi, özümsenmesi ve kullanım için yeteneğe dönüştürülmesi) ekonomik faaliyetin önemli bir bölümünü işgal ettiğine göre, kuruluşlar arasındaki işbirliği öncelikle bir öğrenme ilişkisidir. Aynı şekilde, araştırma ve inovasyon sistemlerinin öncülü de öğrenme sistemidir.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 27-28 Ocak 2011; Ankara.

Ekonomik aktör faaliyetleri sırasında çok sayıda başka elemanla etkileşir. Öncelikle kendisine yakın ve ilgili bulduklarıyla etkileşse de, sonuçta tüm ekonomik sistem içinde varlığı hissedilir ve nüfuzu artar. Yarattığı etki, sistem içinde yaygınlaşmasına bağlı olarak kendisine geri döner. Ekonomik aktör erişebildiği enformasyona dayanarak hareket eder ama faaliyet çevresi hakkında tam olarak bilgi sahibi olması mümkün olmadığından belirsizlik içinde karar verir. Ekonomik faaliyetin koordinasyonu, bu belirsizliğin içinden stratejik hedefleri ve izlenecek güzergâhları çıkaracak müdahale siyasaları (politikaları) ile desteklenir......

makalenin devamı...