durgutmetinresim

Durgut, Metin

Prof. Dr. Metin Durgut 1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını ABD’de fizik dalında aldı. 1978-2003 döneminde ODTÜ Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 
 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Programında ders verdi. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TÜBİTAK bilim ve teknoloji politikaları danışmanlığı, TÜBA Bilim Politikaları Komitesi üyeliği, TMMOB Sanayi Kongresi danışmanlığı, DPT 5 yıllık Kalkınma Planları Komisyon üyeliği yaptı. Bazı üniversitelerin kuruluş çalışmalarına katıldı. Halen ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.
İlgi alanları arasında; karmaşık sistemler ve ağyapılar, bilim-teknoloji-inovasyon sistemleri ve politikaları, inovasyon yönetimi, bölgesel ve kentsel sistemler yer almaktadır.

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Akyos, Müfit

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara, 10-13 Eylül 2001

ÖNGÖRÜ
EN BÜYÜK EKONOMİK VE TOPLUMSAL YARARI VERMESİ BEKLENEN  STRATEJİK ARAŞTIRMA VE YENİ JENERİK TEKNOLOJİ ALANLARINI BELİRLEMEK AMACIYLA BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMUN UZAK GELECEĞİNE SİSTEMLİ OLARAK BAKMAYI AMAÇLAYAN SÜREÇ .........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Göker, Aykut ve Üçer, Ahmet Ş.

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, 10-13 Eylül 2001 Ankara,Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul., 24-26 Mayıs 2001

Stratejiler ne kadar ve ne kapsamda uzağa bakabilirler? Geleceği önceden tanımlayıp yönlendirmek amacıyla olasılıkları [ihtimalleri] araştırdığımız öngörü ufku eğer açık değilse1 , yukarıdan aşağıya işleyen determinist kontrol aracı bağlamındaki strateji başarılı olamaz. .........

Ana Metin makalenin devamı...

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek I)

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek II)

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek III)

“Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek IV)

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Akyos, Müfit

Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul., 24-26 Mayıs 2001 

Bölgesel ekonomik gelişmenin bölgesel inovasyon sistemi ve bölgesel yetkinlikler boyutları ve teknoloji öngörüsü yöntemlerinin bölgesel gelişmede oynayabileceği rol değerlendirilmektedir. Global eğilimler karşısında özellikle gelişmekte olan ülke kuruluşlarının bölgesel ağyapılar sayesinde rekabetçiliklerini artırmaları olanağı, bölgesel sistemleri ulusal stratejilerde yeni bir konuma getirmiştir. Bölgesel inovasyon faaliyetinin desteklenmesine örnek olarak Avrupa Birliği “Bölgesel İnovasyon Stratejisi” programı tanıtılmaktadır....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TESİD, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği, “Teknoloji Kestirimi Yolu ile Türkiye için Gelecek Öngörüsü ve Elektronik Sanayii” Paneli, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı,İstanbul., 13 Aralık 2000

EN BÜYÜK EKONOMİK VE TOPLUMSAL
YARARI VERMESİ BEKLENEN
STRATEJİK ARAŞTIRMA VE YENİ JENERİK TEKNOLOJİ ALANLARINI
BELİRLEMEK AMACIYLA BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMUN UZAK GELECEĞİNE SİSTEMLİ OLARAK BAKMAYI AMAÇLAYAN SÜREÇ....

makalenin devamı...