durgutmetinresim

Durgut, Metin

Prof. Dr. Metin Durgut 1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını ABD’de fizik dalında aldı. 1978-2003 döneminde ODTÜ Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 
 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Programında ders verdi. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TÜBİTAK bilim ve teknoloji politikaları danışmanlığı, TÜBA Bilim Politikaları Komitesi üyeliği, TMMOB Sanayi Kongresi danışmanlığı, DPT 5 yıllık Kalkınma Planları Komisyon üyeliği yaptı. Bazı üniversitelerin kuruluş çalışmalarına katıldı. Halen ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.
İlgi alanları arasında; karmaşık sistemler ve ağyapılar, bilim-teknoloji-inovasyon sistemleri ve politikaları, inovasyon yönetimi, bölgesel ve kentsel sistemler yer almaktadır.

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nda (27-28 Ocak 2011; Ankara) yaptığı sunuş. 

SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok çeşitliliğe dayalı olarak gelişecek. 2. Kamu müdahalesi ve kamu siyasası (kamu politikası), ekonomik gelişme üzerindeki önemli rolünü sürdürmektedir.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Yenileşim[TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.

Snai-ticari ilişkilerde önemli olan, iki kuruluşun birbirlerini nasıl algıladıklarından çok birbirlerine nasıl davrandıklarıdır. Bu nedenle “kuruluşlar arası ilişki” kavramı, zaman içinde etkileşimin ve davranışların karşılıklı olarak biçimlenmesini temsil eder. Zaman faktörü ilişki için önemlidir; deneyimler ve beklentiler ilişkinin içerdiği etkileşmelere taban oluştururken, geçmiş ve gelecek tarafların şimdiki tutumlarını etkiler. Bu nedenle, tekil işlemlerin kaydı yanında bunların zaman içinde dış çevreleriyle birlikte nasıl evrildikleri ve gerektiğinde nasıl müdahale edileceği ilişki analizinin eğildiği temel sorulardır.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nce düzenlenen 2007 Yaz Seminerleri’nde yaptığı sunuş, Haziran 2007

INNOVATION
• Innovation is an interactive process between heterogenous actors, during which actions and institutional structures are linked.

• Innovation is a social process involving, - learning by interacting - interaction between firms and other firms, institutions - ........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

İzmir İhracatçılar Birliği'nde yaptığı sunuş, Şubat 2007

YENİLİKÇİ ORTAM
Yerelleşmenin ana etkenlerinden birisi teknolojik inovasyondur. İnovasyonun uygun koşullarını bulduğu yenilikçi ortam;
• yöreye özgü bir üretim ve yönetim ilişki kümesinin, onu destekleyen sosyal organizasyonun
• ortaya yeni bilgi, yeni ürün ve yeni proses çıkarmak için paylaşılan çalışma kültürünün
• etkili hedeflerin bulunduğu çevredir ........

makalenin devamı...