resim tulay akarsoy

Akarsoy Altay, Tülay

Tülay Akarsoy Altay 1978’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi, 1980’de Gazi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği MS derecesi aldı.
• Çalışma hayatına 1979’da Karayolları’nda ikmal şefi olarak başladı.
• 1988-1991 yıllarında TAI’de kıdemli satın almacı olarak çalıştı.
• 1991-1994 yıllarında KOS (Küçük/Orta ölçekli Sanayi) danışmanlığı yaptı. 1994-1996 yılarında KOSGEB için, Taksan’a parça üreten yirmi dört KOS’dan oluşan ‘Holistic Üretim Sistemini’ tasarladı ve kurdu. 
• 1996-2008 Yıllarında TÜBİTAK-TİDEB’de Ar-Ge Alan Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde:
- Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki ana ve yan sanayicilerin Ar-Ge projeleri olmak üzere makina imalat teknolojileri alanında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarını yürüttü. Bu doğrultuda toplam maliyetleri yaklaşık olarak 1 240 milyon ABD doları olan 848 Ar-Ge projesini değerlendirdi. Özgeçmişin Devamı...

 

Editörler:Prof. Dr. Nesim Erkip ve Tülay Akarsoy Altay’ın katkıları ile Prof. Dr. Y. Samim Ünlüsoy

TÜBİTAK Bilim Kurulu’na sunulmuştur. Yayını, Mayıs 2002

TÜBİTAK-TİDEB, bugün ulaştığı bilgi birikimiyle, sanayimizin teknolojik yeteneklerinin, farklılıklarının, bunların doğurduğu gereksinimlerin ve bu gereksinimleri karşılayacak destek mekanizmalarının olması gerektiğinin ayırdındadır.

TİDEB günlük deneyimlerle kazanılan bu bilginin sistematik ve metodolojik olarak yeniden üretilmesi için bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın sonucunda “sanayimizin teknolojiye dayalı rekabet üstünlüğü” kazanmasını sağlayacak araçların geliştirilmesi beklenmektedir.....

ana makalenin devamı...

OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / Birleştirilmiş Veri Tablolarına ilişkin Açıklama

AKADEMİSYENLER RAPORU EKİ / Tasarım, Tasarım Doğrulama ve Teknoloji Edinimi Yöntemlerinin Dağılım Grafiği